Indmeldelse
Henvendelse om nyt medlemskab skal ske til formand Karen Nisbeth tlf.: 30281385, eller ved at bruge kontaktformularen og skrive navn, adresse, tlf.nr og e-mail samt ønske om familie- eller enkeltmedlemskab.
Man har altid lov til at komme med på et par ture, før man bestemmer sig for et medlemskab af foreningen.

Årskontingent
Familiemedlemskab: 200 kr.
Enkeltmedlemskab: 150 kr.

Nye medlemmer bedes afvente en kontingentopkrævning inden første indbetaling. Beløbet indsættes på Svampevennernes konto i Nordea: reg. 0654 konto nr. 6610095091. Angiv navn og medlemsnummer.

Nyhedsbrev
Vi ser gerne, at alle medlemmer får foreningens turlister mv. på mail. Det får du ved at bruge kontaktformularen og skrive "Medlemsbrev", navn og mailadresse.
Medlemsbrevet er kun for medlemmer, og det er ikke et generelt nyhedsbrev.