Garnfarvning
Vi har nogle få bøger i biblioteket om svampefarvning, som kan lånes af medlemmer, dog ikke ret meget på dansk.

I Sverige har de enddog en svampefarverforening! Se under links for at læse mere om denne.

Det er i sensommer/efterår at svampene skal samles. De kan så tørres eller fryses til senere brug.
Hvilken farve man kan opnå med den enkelte svamp, bestemmes i høj grad af, hvilken bejdse man giver garnet før farvebadet, og evt. også en efterbehandling.

Herunder er nogle gode svampe at kigge efter.
Cinnoberbladet Slørhat (Cortinarius semisanguineus)
Almindelig her på øen. Vokser gerne i store flokke i nåleskov.
Giver en lysende cinnoberrød farve som er helt usædvanlig blandt plantefarver.
Sortfiltet Viftesvamp (Tapilella atrotomentosa)
Meget almindelig på ved af nåletræer.
Hatten kan blive op til 30 cm bred. Giver grå-grønlige nuancer.

Brunporesvamp (Phaeolus Schweinitzii)
Vokser ved foden af og på rødder af nåletræer. Kan give klare gule farver.